Yozgat Bozok Üniversitesi

ÜRETİM İZNİ

 

Kenevir Üretimi İzni

Üniversitemiz bünyesinde çeşitli araştırma gruplarının yapacağı çalışmalara hammadde tedarikini de içeren kenevir üretimi alanlarımız için hazırlıklar yapılmış, üniversitemiz kampüs alanı içerisinde Eski Pazar Mıntıkası Mahmut Ağa Çiftliğinde arazi hazırlığı yapılmıştır.

Konuyla ilgili bilimsel araştırmalar amaçlı kenevir yetiştiriciliği izin belgesi alınması amacıyla Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü nezdinde görüşmeler yapılmış ve gerekli yasal izin başvurusu 27.03.2020 tarihinde yapılarak, yasl izin alınmıştır. 

Benzer şekilde Boğazlıyan İlçesi MYO alanımız ve Gövdecili Köyünde yürütülecek bilimsel araştırmalar için de gerekli yasal süreç izlenmiştir. Böylece, bilimsel amaçlı yetiştiricilik faaliyetleri mevzuat kapsamında yürütülmektedir.