Yozgat Bozok Üniversitesi

GÖREV TANIMLARI

Görev Tanımları:

Enstitü Müdürü

Enstitü Müdür Yardımcıları

Enstitü Sekreteri

Memur

Muhasebe Memuru

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Yazı İşleri Memuru