Yozgat Bozok Üniversitesi

KENEVİR ARAŞTIRMA GRUPLARI

Kenevir Araştırma Grupları

Üniversitemiz bünyesinde çalışmalarını sürdüren akademisyenler organize edilerek, ilgili yönergemizde yer alan Kenevir Araştırmaları Gruplarında çalışmalar yapmak  çalışmak isteyen akademisyenler belirlenmiş, Bu gruplara Sayın Rektörümüzün olurlarıyla “Grup Başkanları” görevlendirilmiştir. Grup Başkanlarının görevleri Yozgat Bozok Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi Yönergesi’nin 9. Maddesinde belirtilmiştir.

Araştırma Grupları ve Grup Başkanları aşağıdaki Çizelgede verilmiştir.

Araştırma Grubu

Grup Başkanı

Tarım, Gıda ve Yem Araştırmaları Grubu

Prof. Dr. Güngör YILMAZ

Tıp, İlaç ve Sağlık Araştırmaları Grubu   

Dr.Öğretim Üyesi Ali AYDIN

Tekstil, Selüloz, Kompozit ve Biyomalzeme Araştırmaları Grubu

Doç. Dr. Yekta KARADUMAN

Elektronik, Makine ve Enerji Araştırmaları Grubu

Doç. Dr. İlhami YİĞİT

İnşaat ve Yapı Malzemeleri Araştırmaları Grubu

Prof. Dr. Yüksel TAŞDEMİR

Temel Bilim Teknolojileri Araştırmaları Grubu

Prof. Dr. Orhan HAZER

Sosyal Bilimler, Mevzuat ve Pazarlama Araştırmaları Grubu

Doç. Dr. Ebubekir GÜNGÖR