Yozgat Bozok Üniversitesi

MİSYON / VİZYON

Misyonumuz

Her açıdan emsalleriyle rekabet edebilecek yeterlilikte, sorumluluk bilinci yüksek, ahlaki değerleri özüm­semiş bireyler yetiştirmek; bulunduğu şehrin coğrafi ve stratejik konumunu dikkate alarak bölgeye sağlık, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomi alanlarında katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek, ülkenin ve insanlığın geleceğine faydalı olacak eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli eğitim, araştırma ve proje faaliyetleri yürüten, millî ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştiren, mezunları tercih edilen, bölgesinin gelişimine yön veren, yenilikçi bir üniversite olmaktır.

Eğitim Politikamız

Temel politikamız; eğitimde kaliteyi gözetmek, bilimsel çalışmaları teşvik etmek, başarılı öğrencileri ve personeli ödüllendirmek, sosyal kimlik kazanmak, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek, teknolojik gelişimde liderlik yapmak, çevreye duyarlı politikalar üretmek, kaynakları etkin kullanmak, akademik liyâkat ve başarıya önem vermek, toplumun değerlerine sahip çıkmak, yeniliklere açık, katılımcı ve iletişimi kolay bir yönetim anlayışı sergilemek, öğrenci ve çalışan odaklı etkin bir eğitim vermek, etik değerlere ve akademik ilkelere bağlılığı sağlamak, akademik özgürlüğü gerçekleştirmek, coğrafyamızın ekonomik potansiyelini harekete geçirmek ve kurumsal kültürü benimsemiş bir anlayış sergilemektir.

Değerlerimiz

İnsan haklarına ve evrensel değerlere saygı,

Milli, manevi, kültürel değerlere sadakat,

Bilimsel etik kurallarına riayet,

Akademik özgürlük, bilimsellik,

Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, fırsat eşitliği, yenilikçi, katılımcı, şeffaf ve güvenilir olmak,

Öğrenci ve çalışan odaklı bir eğitim.