Yozgat Bozok Üniversitesi

ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalışma Grupları

Üniversitemiz bünyesinde çalışmalarını sürdüren akademisyenlere mail yoluyla duyuru yapılarak, ilgili yönergemizde yer alan Kenevir Araştırmaları Gruplarında çalışmalar yapmak üzere 09-13.03.2020 tarihleri arasında başvuruları alınmış ve Gruplar oluşturulmuştur. Sorumluluk alanınızla ilgili grup ekte sunulmuştur. Araştırma Gruplarına 06.04.2020 tarihi itibariyle Sayın Rektörümüzün olurlarıyla “Grup Başkanları” görevlendirilmiştir. Grup Başkanlarının görevleri Yozgat Bozok Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi Yönergesi’nin 9. Maddesinde belirtilmiştir.