Yozgat Bozok Üniversitesi

BAP PROJELERİ

BAP Destekli Projeleri

Endüstriyel kenevir eksenli araştırmaların üniversitemizin öncelikleri arasında yer almasıyla, projelerin ortaya çıkmasını teşvik amacıyla BAP kapsamında destek oluşturulması çalışmaları yapılmıştır. Bu bağlamda Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 29.01.2020 tarihli toplantısında Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesinde değişiklik yapılması önerisi oluşturulmuş ve aşağıdaki karar alınarak, üniversitemiz senatosuna sunulmuştur.

Madde 13- H) Bölgesel Kalkınma Odaklı ihtisaslaşma alanında Endüstriyel Kenevir araştırma Projesi (6608): Bu ihtisaslaşma projesi ile Üniversitemizde kenevirle ilgili; elektronik teknolojisi, selüloz, tekstil, gıda, kimya, ilaç, inşaat, kompozit malzeme, biyomalzeme, biyoenerji, tarım, tıp ve sosyal bilimler alanlarında yapılacak çalışmalar ile patent, tescil, faydalı model, endüstriyel malzeme geliştirme, tarımsal iyileştirme vb çıktıların oluşturulmasına yönelik desteklerdir.

Bu düzenleme, 06.02.2020 tarihli üniversitemiz senato toplantısı kararıyla yürürlüğe girmiş ve kenevirle ilgili araştırmaların desteklenmesi amacıyla 6608 kodlu “Endüstriyel Kenevir Esaslı Proje Destekleri” başlığı altında bir destek kalemi oluşturularak, gelen projeler değerlendirilme sürecine dahil edilmiştir.

Bu kapsamda, fiilen desteklenen iki projeye ilaveten 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle, kenevir araştırma gruplarından farklı alanlarda olmak üzere toplam 17 proje başvurusu yapılmış ve bu projelerle ilgili değerlendirme süreçleri devam etmektedir.