Yozgat Bozok Üniversitesi

DUYURULAR

KOPSOGEP ve KOP Okuyor Programları

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca,  2021 yılı Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) ve KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor) programları kapsamında proje tekliflerini almaya başlamış olup; Kamu kurum ve kuruluşlarının  uygun başvuru sahibi olarak veya ortaklı hazırlayacakları proje teklifi başvurularını 1 Mart 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İdarenin proje havuzu sistemi olan proje.kop.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilecektir.

2021 yılı Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında 2021 yılı önceliği olarak belirlenen “Genç ve Kadın İstihdamı”, “Mesleki Gelişim” konularında projeler hazırlanacaktır. Programa Valilikler,  Kaymakamlıklar,  Üniversiteler (kamu), İl Özel İdareleri,  Belediyeler, İl Emniyet Müdürlükleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri,  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları uygun başvuru sahibi olarak; bu kurumlarla birlikte Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası vb.) ve Sivil Toplum Kuruluşları proje ortağı olarak proje teklifinde bulunabilecektir. Sunulacak projelerde hibe destek oranı genel bütçeli kurumlar İçin % 100; özel bütçeli kurumlar için % 80 olup; her bir proje için asgari destek miktarı 300.000,00 TL, azami destek miktarı 1000.000,00 TL’dir.

2021 yılı Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor) programı kapsamında 2021 yılı program hedefi olarak Yenilikçi, model ve ihtisaslaşmış alanlarda, okuma­yazma kültüründe farkındalık oluşturulması, çocuklar ve gençlerin hayal kurma becerilerinin artırılması, nitelikli bireylerin yetiştirilmesi,  bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi belirlenmiştir. Bu kapsamda “KOP Hayal Kütüphaneleri” (Yazarlık, Keşif, Bilim ve Deney, Astronomi, Teknoloji, Geri Dönüşüm, Kariyer, Sanat, Edebiyat ve Tarih vb.) oluşturulabilecektir. Programa Valilikler, Kaymakamlıklar, Üniversiteler (kamu), İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları uygun başvuru sahibi olarak; bu kurumlarla birlikte Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası vb.)ve Sivil Toplum Kuruluşları proje ortağı olarak proje teklifinde bulunabilecektir. Sunulacak projelerde hibe destek oranı genel bütçeli kurumlar İçin % 100; özel bütçeli kurumlar için % 80 olup; her bir proje için asgari destek miktarı 200.000,00 TL, azami destek miktarı 500.000,00 TL’dir.

2.02.2021 13:00